Časový harmonogram

SGP 2023 – časový harmonogram

Pátek 2. června – Prague FIM SGP2 of Czech Republic
16:00 - Otevření stadionu
16:00 - 18:30 - Fan zone na stadionu
16:30 - 17:00 - Autogramiáda ve Fan zone
18:50 - Slavnostní zahájení
19:04 - První jízda závodu
Cca 21:45 - Závěrečný ceremoniál

Sobota 3. června – Prague FIM Speedway GP of Czech Republic
12:30 - Otevření stadionu
12:30 - 18:30 - Fan zone na stadionu
13:00 - Kvalifikační trénink
16:30-17:00 - Autogramiáda ve Fan zone
18:50 - Slavnostní zahájení
19:04 - První jízda závodu
cca 21:45 - Závěrečný ceremoniál
cca. 21:55 - Ohňostroj

Neděle 4. června – náhradní termín závodu
Mapa stadionu s doplňujícími informacemi a Vaší polohou.

https://akmarketa.cz/mapa/

Friday June 2 – Prague FIM SGP2 of Czech Republic
16:00 - Stadium open for spectators
16:00 - 18:30 - Fan zone at the stadium
16:30 - 17:00 - Autograph session in the Fan zone
18:50 - Opening ceremony
19:04 - First heat of the race
About 21:45 - Closing ceremony

Saturday June 3 – Prague FIM Speedway GP of Czech Republic
12:30 - Stadium open for spectators
12:30 - 18:30 - Fan zone at the stadium
13:00 - Qualifying practice
16:30-17:00 - Autograph session in the Fan zone
18:50 - Opening ceremony
19:04 - First heat of the race
approx. 21:45 - Closing ceremony
approx. 21:55 - Fireworks

Sunday June 4 - the alternative date of the race
Stadium map with additional information and your location.

https://akmarketa.cz/mapa/