GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů členů Auto klubu Markéta při PSK Olymp Praha
vydaná podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR:

1. Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha (dále jen AK Markéta) zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely
• aktivní zapojení do činnosti klubu včetně pořadatelství při závodech na Markétě
• informování o akcích pořádaných AK Markéta
• poskytování výhod a slev pro řádné členy klubu na akcích pořádaných AK Markéta
2. Pro zpracování osobních údajů není třeba Váš souhlas.
3. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha
4. Rozsah osobních údajů: jméno příjmení, kontaktní osobní údaje (tel. č., email) a dalšími dobrovolně sdělené identifikační údaje.
5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány je doba platnosti registrace v AK Markéta. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit. V případě zrušení registrace u členů zaniká samotné členství v AK Markéta.
6. Vaše osobní údaje jsou předávány a zpřístupňovány orgánům veřejné moci podle platných zákonů.
7. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány.
8. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU).
9. Pokud člen AK Markéta bude uplatňovat některé ze svých práv podle GDPR, musí tak učinit písemně a řádně se identifikovat.
10. Pokud člen AK Markéta zjistí, že je porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.