Parkování SGP

Parkování na SGP je zajištěno v blízkosti stadionu Markéta.

Pro osobní automobily je vyhrazeno parkování areálu baseballu (vjezd z ulice Zvoníčkova – červené značení).
Pro karavany je vyhrazeno parkování z ulice Ankarská (zelené značení).
Pro autobusy je vyhrazeno parkování z ulice Na Vypichu (růžové značení).

Parking for SGP fans is provided near the Marketa stadium.

For cars, parking is reserved at the baseball area (entrance from Zvoníčkova Street – red marking)
For caravans, parking is reserved from Ankarská Street (green marking).
For buses, parking is reserved from Na Vypichu Street (pink marking).