Důležité informace k dnešnímu závodu 2020 Aztorin Czech Republic FIM Speedway Grand Prix

Důležité informace k dnešnímu závodu 2020 Aztorin Czech Republic FIM Speedway Grand Prix

Dnešní závod 2020 Aztorin Czech Republic FIM Speedway Grand Prix se již chystá. Prosíme všechny diváky, kteří se dostaví na dnešní závod, aby dbali zvýšené pozornosti mapce (viz níže). Zkontrolujte si prosím Váš sektor podle tribuny na vstupence a využívejte vchod pro Vás určený. Předejde se nejen hromadění většího počtu lidí před branami.
Sektor 2,3,4 má vchod branou u baseballového hřiště, sektor 1 má vchod hlavní branou u hřbitova a do sektoru 5 se diváci dostanou nových vchodem od parku Břevnovského kláštěra (kolem hřbitova dolů a za stadionem doprava).

Pokud se na některé fanoušky nedostalo při předprodeji vstupenek, bude možnost zakoupit si vstupenky v omezené kapacitě do sektorů I, J a A na pokladnách stadionu, které se otevírají ve 13 hodin. Program závodů je možné zakoupit na pokladně i v daných sektorech.

Today's 2020 race Aztorin Czech Republic FIM Speedway Grand Prix is ​​getting ready. We ask all spectators who come to today's race to pay attention to the map (see below). Please check your ticket and use the rigth entrance for your sector. This will prevent queue in front of the gates. Sector 2,3,4 has an entrance through the gate near the baseball field, sector 1 has an entrance through the main gate near the cemetery and spectators who will go to sector 5 they must go through the new entrance from the Břevnov Monastery park (around the cemetery and to the right behind the stadium).

If some fans did not bought the ticket in pre-sale, it will be possible to buy tickets in limited capacity for sectors I, J and A at the ticket office, which open at 1 p.m. The race programm can be purchased at the ticket office and in the each sectors as well.

Foto: Michal Kohout