Výroční členská schůze proběhne v březnu

Výroční členská schůze proběhne v březnu

Výroční členská schůze Auto klubu Markéta je naplánována na 31. března 2022 od 18 hodin.

Body programu budou následující:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba pracovních komisí
4. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu 2020
5. Zpráva revizní komise a smírčí komise 2020
6. Diskuze
7. Zpráva mandátové komise
8. Usnesení a závěr

Všechny členy klubu tímto zveme.

Těšíme se na viděnou
AKM