Výroční členská schůze sebou nesla i nové volby

Výroční členská schůze sebou nesla i nové volby

Včera se na stadionu Markéta uskutečnila Výroční členská schůze. Jak probíhala?

Po zahájení schůze a přivítání hostů byl schválen jednací řád a proběhla volba komisí. Na předsedkyni kontrolní komise obhájila post Pavlína Vodička - Grosová, předsedou rozhodčí komise se stal Filip Hájek. Bylo také zhodnoceno hospodaření klubu za rok 2022, slova se ujal předseda klubu Petr Ondrašík.

Důležitým bodem bylo schválení úpravy stanov, kdy se z pěti členů výboru rozšířil počet na sedm. Následovaly volby orgánů klubů. Post předsedy klubu AKM obhájil na dalších pět let Petr Ondrašík, místopředsedou se stal nový člen výboru Jan Draslar a dalšími členy výboru byli zvoleni Libor Hloušek, Jiří Hejtík, Vladimír Vopat, Milan Mihule a Pavel Ondrašík.

Následovalo ocenění nejúspěšnějších sportovců, kdy finanční voucher obdrželi jezdci Extraligy družstev za získání titulu, Adam Bednář za zisk titul při MČR v kategorii 250 ccm a Petr Chlupáč za mistra juniorů do 21 let. Nebyli opomenuti ani dlouholetí členové, kteří se dlouhé roky podíleli na práci pro Auto klub Markéta. V letošním roce byli oceněni Jiří Palán, Petr Rychtář a Libor Hloušek.

Po VČS čekalo na členy v 2. patře ještě přátelské posezení s malým občerstvením.

Foto: Pavel Fišer