Bezpečnostní opatření na Speedway Grand Prix/Security checks on SGP

Bezpečnostní opatření na Speedway Grand Prix/Security checks on SGP

Bezpečnostní opatření na Speedway Grand Prix/Security checks on SGP

Upozorňujeme návštěvníky stadionu na zpřísněné bezpečnostní kontroly a doporučujeme jim, aby si sebou nebrali objemná zavazadla (stejně tak kočárky). Vystavovali by se tak nebezpečí, že jim nebude umožněn vstup do areálu. Zároveň také žádáme návštěvníky, aby na stadion přišli s patřičnou časovou rezervou, protože čas odbavení bude prodloužen o bezpečnostní prohlídku.

We would like to inform the stadium visitors about reinforced security checks, and recommend them not to bring any bulky luggage (baby-carriage, bags and etc.). They could put themselves to the risk of not being allowed to enter the stadium grounds. At the same time, we would also like to ask the visitors to come to the stadium in good time prior to the beginning of the event as the security checks extend the check-in time.